ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "An eye for an eye, and a tooth for a tooth."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

    แปลว่า ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว

    Listen to voicemalefemale