ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "All things are difficult before they are easy."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    All things are difficult before they are easy.

    แปลว่า ลำบากก่อนไปสบายเมื่อปลายมือ

    Listen to voicemalefemale