ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "All road lead to Rome."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    All road lead to Rome.

    แปลว่า มีหลายทางที่จะไปถึงจุดหมายเดียวกัน

    Listen to voicemalefemale