ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "All day long"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    All day long

    แปลว่า ตลอดวัน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale