ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "After all"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    After all

    แปลว่า อย่างไรก็ตาม, ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "After all"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
it's gonna happen one way or another.อย่างไรก็ตามมันกำลังจะเกิดขึ้น
but after all, they are our children.แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เป็นลูกๆ ของเรานะ
in any caseไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ตาม
one way or anotherอย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุใดก็ตาม ด้วยวิธีใดก็ตาม