ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "After a storm comes a calm."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้