ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Actions speak louder than words."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้