ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A stitch in time saves nine."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้