ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A rich man's joke is always funny."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A rich man's joke is always funny.

    แปลว่า มีเงินเขาก็นับว่าน้อง มีทองเขาก็นับว่าพี่

    Listen to voicemalefemale