ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A miss is as good as a mile."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้