ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A man is as old as he feels, and a woman is as old as she looks."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A man is as old as he feels, and a woman is as old as she looks.

    แปลว่า หญิงแก่ที่กาย ชายแก่ที่ใจ

    Listen to voicemalefemale