ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A liar is not believed when he tells the truth."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้