ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A jack of all trades is master of none."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้