ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A house divided against itself cannot stand."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A house divided against itself cannot stand.

    แปลว่า การแตกความสามัคคีในหมู่คณะ นำมาซึ่งความพินาศ

    Listen to voicemalefemale