ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A great deal"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A great deal

    แปลว่า จำนวนมาก มากมาย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale