ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "a good friend is my nearest relation"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    a good friend is my nearest relation

    แปลว่า เพื่อนดีเป็นญาติชิดสนิทสุด

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale