ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A drowning man will clutch at a straw."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A drowning man will clutch at a straw.

    แปลว่า คนจมน้ำ จักไขว้คว้า แม้หญ้าฟาง

    Listen to voicemalefemale