ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A cat has nine lives."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A cat has nine lives.

    แปลว่า ไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาตม์

    Listen to voicemalefemale