ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A bird in the hand is worth two in the bush."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A bird in the hand is worth two in the bush.

    แปลว่า สิบเบี้ยใกล้มือ ยี่สิบไกลมือ

    Listen to voicemalefemale