ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A bad workman always blames his tools."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้