ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร W

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร W

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Wash one's hands of

แปลว่า ล้างมือจากวงการ ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ถอนตัวออก

Waste not, want not.

แปลว่า มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท จักไม่ขาดสิ่งของต้องประสงค์

Watch out

แปลว่า ระวัง ระมัดระวัง

Watch out! Those monkeys will bite you.

แปลว่า ระวังนะ ลิงพวกนั้นจะกัดเอา

Watch your mouth

แปลว่า ระวังปาก ระวังคำพูด มีความหมายเดียวกับ Watch your tongue

We are asking for trouble if we miss another class.

แปลว่า พวกเรากำลังหาเรื่องใส่ตัวถ้าขาดเรียนอีกวิชา

We don't have to run away anymore.

แปลว่า พวกเราไม่จำเป็นต้องหนีอีกต่อไปแล้ว

We suddenly found ourselves in the same boat.

แปลว่า อยู่ๆ ก็พบว่าพวกเราประสบปัญหาเดียวกันซะแล้ว

We want to make sure that she get home safely.

แปลว่า พวกเราต้องการมั่นใจว่าเธอจะถึงบ้านอย่างปลอดภัย

We'd be late in any case.

แปลว่า ยังไงพวกเราก็สายอยู่ดี

We're going to run out of fuel in 90 minutes.

แปลว่า พวกเรากำลังจะไม่มีน้ำมันเหลือใน 90 นาทีนี้

We're not supposed to tell anyone

แปลว่า เราไม่ควรจะบอกใครนะ

We've heard a great deal about you.

แปลว่า พวกเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมากมาย

What goes around comes around

แปลว่า กงเกวียนกำเกวียน

What the eye doesn't see the heart doesn't grieve over.

แปลว่า ไม่รู้เสียแล้วก็แล้วไป

When in Rome do as the Romans do.

แปลว่า เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม

When the cat is away the mice will play.

แปลว่า แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง

Where there's a will there's a way.

แปลว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

Why do you put up with it? You could do better.

แปลว่า ทำไมคุณต้องทนกับมันด้วย คุณทำได้ดีกว่านี้

Why don't we have a seat and talk it over.

แปลว่า ทำไมเราไม่นั่งลงและปรึกษาหารือกัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ