สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หมวด t

(หน้า 1/3)

 • Take a break

  แปลว่า
  หยุดพัก

  999+
  views

 • Take a map with you in case you get lost.

  แปลว่า
  เอาแผนที่ไปด้วยในกรณีคุณหลงทาง

  999+
  views

 • Take advantage of

  แปลว่า
  หาประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ ฉกฉวยโอกาส

  999+
  views

 • Take care of the pence and the pounds will take care of themselves.

  แปลว่า
  ฝนตกทีละหยดยังเต็มตุ่มได้
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  502
  views

 • Take into account

  แปลว่า
  คิดคำนึง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา

  999+
  views

 • Take it easy

  แปลว่า
  ใจเย็น ๆ, ทำตัวสบาย ๆ, ช่างเถอะ

  999+
  views

 • Take it easy. Don't be so upset.

  แปลว่า
  ใจเย็นๆ อย่าหัวเสียไปหน่อยเลยน่า

  999+
  views

 • Take over

  แปลว่า
  เข้าควบคุม เข้าครอบครองตำแหน่ง รับช่วง เข้ารับงานต่อ ควบคุม ยอมรับภาระ/หน้าที่

  999+
  views

 • Take part

  แปลว่า
  มีส่วนร่วม

  999+
  views

 • Talk (something) over

  แปลว่า
  ปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำ ขอความเห็น พิจารณากัน

  999+
  views

 • Talk behind one's back

  แปลว่า
  พูดลับหลัง พูดนินทา

  999+
  views

 • That’s the bottom line. Nobody gets hurt.

  แปลว่า
  นั่นแหล่ะที่สำคัญที่สุด ไม่มีใครบาดเจ็บ

  999+
  views

 • The bull must be taken by the horns.

  แปลว่า
  ยามผจญความยากวิบากนั้น จงสู้มันสุดชีวีอย่าหนีหน้า
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  791
  views

 • The child is father of the man.

  แปลว่า
  เด็กวันนื้คือผู้ใหญ่วันหน้า
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  616
  views

 • The cowl does not make the monk.

  แปลว่า
  เป็นภิกษุสงฆ์มิใช่ตรงจีวร
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  486
  views

 • The early bird catches the worm.

  แปลว่า
  ถึงก่อนได้ก่อน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  917
  views

 • The email must be a valid email address.

  แปลว่า
  อีเมลต้องถูกต้องตามหลักของบัญชีเมล

  999+
  views

 • The examination is right around the corner.

  แปลว่า
  การสอบใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว

  999+
  views

 • The exception proves the rule.

  แปลว่า
  กฎเกณฑ์ทุกข้อย่อมมีข้อยกเว้น
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  562
  views

 • The eye is bigger than the belly.

  แปลว่า
  คนตะกละมักไม่ประมาณท้อง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  932
  views