ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร T

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร T

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

Take a break

แปลว่า หยุดพัก

Take a map with you in case you get lost.

แปลว่า เอาแผนที่ไปด้วยในกรณีคุณหลงทาง

Take advantage of

แปลว่า หาประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ ฉกฉวยโอกาส

Take care of the pence and the pounds will take care of themselves.

แปลว่า ฝนตกทีละหยดยังเต็มตุ่มได้

Take into account

แปลว่า คิดคำนึง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา

Take it easy

แปลว่า ใจเย็น ๆ, ทำตัวสบาย ๆ, ช่างเถอะ

Take it easy. Don't be so upset.

แปลว่า ใจเย็นๆ อย่าหัวเสียไปหน่อยเลยน่า

Take over

แปลว่า เข้าควบคุม เข้าครอบครองตำแหน่ง รับช่วง เข้ารับงานต่อ ควบคุม ยอมรับภาระ/หน้าที่

Take part

แปลว่า มีส่วนร่วม

take turns

แปลว่า ผลัดเปลี่ยน

Talk (something) over

แปลว่า ปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำ ขอความเห็น พิจารณากัน

Talk behind one's back

แปลว่า พูดลับหลัง พูดนินทา

That’s the bottom line. Nobody gets hurt.

แปลว่า นั่นแหล่ะที่สำคัญที่สุด ไม่มีใครบาดเจ็บ

The bull must be taken by the horns.

แปลว่า ยามผจญความยากวิบากนั้น จงสู้มันสุดชีวีอย่าหนีหน้า

The child is father of the man.

แปลว่า เด็กวันนื้คือผู้ใหญ่วันหน้า

The cowl does not make the monk.

แปลว่า เป็นภิกษุสงฆ์มิใช่ตรงจีวร

The early bird catches the worm.

แปลว่า ถึงก่อนได้ก่อน

The email must be a valid email address.

แปลว่า อีเมลต้องถูกต้องตามหลักของบัญชีเมล

The examination is right around the corner.

แปลว่า การสอบใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว

The exception proves the rule.

แปลว่า กฎเกณฑ์ทุกข้อย่อมมีข้อยกเว้น

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ