ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร M

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร M

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล มีดังรายการต่อไปนี้

Make a deal with

แปลว่า ทำข้อตกลงกับ

Make a promise

แปลว่า ให้สัญญา ทำสัญญา

Make fun of

แปลว่า หยอกล้อ หัวเราะเยาะ แซว

make hay while the sun shines

แปลว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

Make hay while the sun shines.

แปลว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

Make sure

แปลว่า มั่นใจ ทำให้มั่นใจ ดูให้แน่ใจ ตรวจให้แน่

Maybe it's not as good as the first, but it's better than nothing.

แปลว่า บางทีมันอาจไม่ดีเท่าอันแรก แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

Men are known by the company they keep.

แปลว่า จะมองคนชั่วดีก็ที่มิตร

Mind one's own business

แปลว่า สนใจเรื่องของตนเอง

Mind your own business, what I do is none of you business.

แปลว่า สนใจเรื่องของตนเองเถอะ สิ่งที่ฉันทำไม่ใช่ธุระกงการอะไรของนาย

Move away from

แปลว่า ผละจากไป ออกจาก ถอยออกจาก


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ