สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หมวด l

(หน้า 1/2)

 • L had to take over the family business.

  แปลว่า
  ฉันต้องรับช่วงธุรกิจของครอบครัว

  999+
  views

 • L still think about her once in a while.

  แปลว่า
  ฉันยังคงคิดถึงเธอบ้างเป็นบางครั้ง

  999+
  views

 • Laugh and the world laughs with you, weep and weep alone.

  แปลว่า
  เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  793
  views

 • Lay a finger on

  แปลว่า
  แตะต้อง หรือ ทำร้าย

  999+
  views

 • Learn to walk before you run.

  แปลว่า
  จะพากเพียรเขียนอ่านการหนังสือ จะได้หรือรวดเดียวจบสมุดไข ต้องค่อยอ่านคอยเพียรค่อยเขียนไป  มีหรือไม่ใครวิ่งได้ก่อนเดิน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Leave someone in peace

  แปลว่า
  หยุดรบกวน

  999+
  views

 • Let go of

  แปลว่า
  ปล่อย ปล่อยตัว ปล่อยไป

  999+
  views

 • Let go of me. I didn't do anything.

  แปลว่า
  ปล่อยฉันไปเถอะ ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย

  999+
  views

 • Let me know more

  แปลว่า
  ให้ฉันรู้มากกว่านี้

  999+
  views

 • Let sleeping dogs lie.

  แปลว่า
  อย่าแกว่งเท้าเข้าหาเสี้ยน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  979
  views

 • Let someone down

  แปลว่า
  ทำให้ผิดหวัง

  999+
  views

 • Let's finish this up this afternoon.

  แปลว่า
  พวกเรามาทำสิ่งนี้ให้เสร็จบ่ายนี้กันเถอะ

  999+
  views

 • Let's go for a walk in the wood.

  แปลว่า
  พวกเราไปเดินเล่นในป่ากันนะ

  999+
  views

 • Like father, like son.

  แปลว่า
  ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Live and learn.

  แปลว่า
  อยู่ไป เรียนไป
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  975
  views

 • Live and let live.

  แปลว่า
  อยู่กันไป จงใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการ และยอมให้คนอื่นดำเนินชีวิตเขาตามที่เขาต้องการ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  953
  views

 • Live not to eat, but eat to live.

  แปลว่า
  กินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  842
  views

 • Look back

  แปลว่า
  มองกลับไป มองย้อนกลับไป เหลียวหลัง

  999+
  views

 • Look back on the way you were!

  แปลว่า
  มองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่เป็นมาของเธอ

  999+
  views

 • Look before you leap

  แปลว่า
  จะทำกิจ คิดการให้รอบคอบ

  973
  views