ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร L

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร L

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

l had to take over the family business.

แปลว่า ฉันต้องรับช่วงธุรกิจของครอบครัว

l still think about her once in a while.

แปลว่า ฉันยังคงคิดถึงเธอบ้างเป็นบางครั้ง

Laugh and the world laughs with you, weep and weep alone.

แปลว่า เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก

Lay a finger on

แปลว่า แตะต้อง หรือ ทำร้าย

Learn to walk before you run.

แปลว่า จะพากเพียรเขียนอ่านการหนังสือ จะได้หรือรวดเดียวจบสมุดไข ต้องค่อยอ่านคอยเพียรค่อยเขียนไป  มีหรือไม่ใครวิ่งได้ก่อนเดิน

Leave someone in peace

แปลว่า หยุดรบกวน

Let go of

แปลว่า ปล่อย ปล่อยตัว ปล่อยไป

Let go of me. I didn't do anything.

แปลว่า ปล่อยฉันไปเถอะ ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย

Let me know more

แปลว่า ให้ฉันรู้มากกว่านี้

Let sleeping dogs lie.

แปลว่า อย่าแกว่งเท้าเข้าหาเสี้ยน

Let someone down

แปลว่า ทำให้ผิดหวัง

Let's finish this up this afternoon.

แปลว่า พวกเรามาทำสิ่งนี้ให้เสร็จบ่ายนี้กันเถอะ

Let's go for a walk in the wood.

แปลว่า พวกเราไปเดินเล่นในป่ากันนะ

Like father, like son.

แปลว่า ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น

Live and learn.

แปลว่า อยู่ไป เรียนไป

Live and let live.

แปลว่า อยู่กันไป จงใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการ และยอมให้คนอื่นดำเนินชีวิตเขาตามที่เขาต้องการ

Live not to eat, but eat to live.

แปลว่า กินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน

Look back

แปลว่า มองกลับไป มองย้อนกลับไป เหลียวหลัง

Look back on the way you were!

แปลว่า มองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่เป็นมาของเธอ

look before you leap

แปลว่า จะทำกิจ คิดการให้รอบคอบ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ