ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร I

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร I

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

I agree with your opinion to some extent.

แปลว่า ฉันเห็นด้วยกับความคิดคุณเป็นบางข้อ

I always keep my word.

แปลว่า ฉันรักษาคำพูดเสมอ

I appreciate your offer but, ...

แปลว่า ฉันรู้สึกซาบซึ้งในการเสนอตัวของคุณแต่...

I couldn’t agree with you less

แปลว่า ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

I don't get along with that guy.

แปลว่า ฉันเข้ากับนายคนนั้นไม่ได้

I don't mean to give you a hard time.

แปลว่า ฉันไม่ได้ตั้งใจนำความยุ่งยากมาให้คุณ

I have to answer the phone day in and day out.

แปลว่า ฉันต้องรับโทรศัพท์ไม่มีหยุดหย่อน

I hope you have a good time at the beach.

แปลว่า ฉันหวังว่าคุณคงจะไปเที่ยวหาดนั่นอย่างสนุกนะ

I know who I am

แปลว่า ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร

I let him take a break for 15 minutes.

แปลว่า ฉันจะปล่อยให้เขาพักสัก 15 นาที

I must keep a promise I made.

แปลว่า ฉันต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้

I must not lose sight of my mission.

แปลว่า ฉันต้องไม่ลืมเลือนภาระหน้าที่ของฉัน

I only have eyes for you.

แปลว่า ฉันมั่นคงต่อคุณคนเดียวเท่านั้น

I promise! I'll never lose my temper again!

แปลว่า ฉันสัญญา ฉันจะไม่โกรธอีกแล้ว

I thought we should get together and talk.

แปลว่า ฉันคิดว่าพวกเราควรออกไปพบปะและพูดคุยกัน

I told you, I never break a promise.

แปลว่า ฉันบอกกับคุณแล้วว่าฉันไม่เคยผิดสัญญา

I want you to make me a promise.

แปลว่า ฉันอยากให้คุณสัญญากับฉันข้อหนึ่ง

I wash my hands of this whole situation!

แปลว่า ฉันจะล้างมือจากสถานการณ์นี่ทั้งหมด

I will deal with these later.

แปลว่า ฉันจะจัดการกับเรื่องเหล่านี้ทีหลัง

I wished my mother wouldn't be mad at me.

แปลว่า ฉันขอให้แม่อย่าโกรธฉันเลย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ