ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร H

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร H

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Half a loaf is better than no bread.

แปลว่า จงพอใจในสิ่งที่ได้มา แม้จะไม่สมใจเท่าใดนัก

Half the word knows not how the other half lives.

แปลว่า ต่างคนก็ต่างอยู่ ซีกโลกโน้นบ่รู้ (คนรวย) ซีกโลกนี้เป็นไฉน (คนจน)

Hang out

แปลว่า ออกไปข้างนอก ออกไปสังสรรค์

Haste makes waste.

แปลว่า ช้าเป็นการนานเป็นคุณ

Have a good time

แปลว่า สนุกสนาน เพลิดเพลิน ขอให้สนุกนะ

Have a word with

แปลว่า ต้องการคุยด้วยเป็นส่วนตัว

He laughs best who laughs last.

แปลว่า หัวเราะทีหลังดังกว่า

He said I was out of date.

แปลว่า เขาบอกว่าฉันเชย

He that cannot obey cannot command.

แปลว่า ผู้ที่ไม่เคยเชื่อฟัง ก็จะออกคำสั่งไม่เป็น

He that has a great nose thinks everybody is speaking of it.

แปลว่า จงอย่าทำตัวเป็นวัวสันหลังหวะ

He tried to throw some light on the situation.

แปลว่า เขาได้พยายามที่จะทำให้สถานการณ์นั้นกระจ่างชัดเจนขึ้น

He wants to meet you face to face.

แปลว่า เขาอยากพบกับคุณซึ่งๆ หน้า

He wants you to break up with your boyfriend.

แปลว่า เขาอยากให้เธอเลิกกับแฟนแน่ะ

He who begins many things, finisher but few.

แปลว่า คนจับจดทำอะไรมักไม่สำเร็จ

He who excuses himself accuses himself.

แปลว่า คนที่ชอบอภัยให้ตัวเอง มักคิดว่าตนผิด

He who hesitates is lost.

แปลว่า ความลังเล นำไปให้พลาดหวัง

He who pays the piper calls the tune.

แปลว่า อยากเป็นใหญ่เป็นได้ถ้ามีเงิน

He who would climb the ladder must begin at the bottom.

แปลว่า การขึ้นบันได ต้องไต่ไปทีละขั้น

Health is better than wealth.

แปลว่า ร่างกายสมบูรณ์ ดีกว่าทรัพย์สมบูรณ์

Here you are

แปลว่า นี่ ค่ะ/ครับ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ