สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หมวด c

(หน้า 1/1)

 • Call a spade a spade.

  แปลว่า
  พูดให้ตรงจุดดีกว่าจะน่าฟัง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  492
  views

 • Calm down

  แปลว่า
  สงบสติอารมณ์ สงบใจ ทำใจให้สงบ ทำให้สงบ

  999+
  views

 • Can anyone help me shed some light on this question?

  แปลว่า
  ใครพอจะช่วยให้ฉันเข้าใจคำถามนี้บ้างไหม?

  999+
  views

 • Can't you leave me in peace?

  แปลว่า
  คุณจะไม่ปล่อยให้ฉันอยู่อย่างสงบเลยหรือ

  999+
  views

 • Catch up with

  แปลว่า
  ตามทัน ไล่ทัน พบ

  999+
  views

 • Charity begins at home.

  แปลว่า
  ความรักใคร่ไม่ตรีเกิดที่บ้าน แผ่ไพศาลออกไปในภายหลัง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  747
  views

 • Cheer up

  แปลว่า
  ให้กำลังใจ ปลอบใจ ทำให้รู้สึกดีขึ้น ทำให้ร่าเริงขึ้น

  999+
  views

 • Children should be seen and not heard.

  แปลว่า
  เป็นเด็กควรรู้จักกาละเทศะ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  639
  views

 • Cleanliness is next to godliness.

  แปลว่า
  สะอาดกายเจริญวัย  สะอาดใจเจริญสุข
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  638
  views

 • Clothes do not make the man.

  แปลว่า
  คนมิได้งามเพราะแต่ง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  625
  views

 • Come out of the closet

  แปลว่า
  เปิดเผยตัวตน หรือประกาศตัวออกมาว่าเป็นคนรักเพศเดียวกัน

  999+
  views

 • Come out of the closet, admit you're gay.

  แปลว่า
  เปิดเผยตัวตนออกมา ยอมรับเถอะว่าเธอเป็นเกย์

  999+
  views

 • Cope with

  แปลว่า
  จัดการกับ รับมือกับ

  999+
  views

 • Could you pay me in advance?

  แปลว่า
  คุณช่วยจ่ายฉันก่อนล่วงหน้าได้ไหม?

  999+
  views

 • Could you step outside for a minute, please?

  แปลว่า
  คุณช่วยกรุณาออกไปข้างนอกสักครู่ได้ไหม?

  999+
  views

 • Count on

  แปลว่า
  ไว้วางใจ เชื่อใจ เชื่อถือ พึ่งพาอาศัย

  999+
  views

 • Courtesy  costs nothing.

  แปลว่า
  จะอ่อนน้อม อ่อนไว้ไม่สิ้นเปลือง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  758
  views

 • Cowards die many times before their deaths.

  แปลว่า
  คนขลาดตายหลายครั้ง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  436
  views

 • Cross the line

  แปลว่า
  ล้ำเส้น ข้ามเส้น ข้ามแดน

  999+
  views

 • Cut your coat according to your cloth.

  แปลว่า
  นกน้อยทำรังน้อยแต่พอตัว
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  834
  views