ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร C

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร C

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Call a spade a spade.

แปลว่า พูดให้ตรงจุดดีกว่าจะน่าฟัง

Calm down

แปลว่า สงบสติอารมณ์ สงบใจ ทำใจให้สงบ ทำให้สงบ

Can anyone help me shed some light on this question?

แปลว่า ใครพอจะช่วยให้ฉันเข้าใจคำถามนี้บ้างไหม?

Can't you leave me in peace?

แปลว่า คุณจะไม่ปล่อยให้ฉันอยู่อย่างสงบเลยหรือ

Catch up with

แปลว่า ตามทัน ไล่ทัน พบ

Charity begins at home.

แปลว่า ความรักใคร่ไม่ตรีเกิดที่บ้าน แผ่ไพศาลออกไปในภายหลัง

Cheer up

แปลว่า ให้กำลังใจ ปลอบใจ ทำให้รู้สึกดีขึ้น ทำให้ร่าเริงขึ้น

Children should be seen and not heard.

แปลว่า เป็นเด็กควรรู้จักกาละเทศะ

Cleanliness is next to godliness.

แปลว่า สะอาดกายเจริญวัย  สะอาดใจเจริญสุข

Clothes do not make the man.

แปลว่า คนมิได้งามเพราะแต่ง

Come out of the closet

แปลว่า เปิดเผยตัวตน หรือประกาศตัวออกมาว่าเป็นคนรักเพศเดียวกัน

Come out of the closet, admit you're gay.

แปลว่า เปิดเผยตัวตนออกมา ยอมรับเถอะว่าเธอเป็นเกย์

Cope with

แปลว่า จัดการกับ รับมือกับ

Could you pay me in advance?

แปลว่า คุณช่วยจ่ายฉันก่อนล่วงหน้าได้ไหม?

Could you step outside for a minute, please?

แปลว่า คุณช่วยกรุณาออกไปข้างนอกสักครู่ได้ไหม?

Count on

แปลว่า ไว้วางใจ เชื่อใจ เชื่อถือ พึ่งพาอาศัย

Courtesy  costs nothing.

แปลว่า จะอ่อนน้อม อ่อนไว้ไม่สิ้นเปลือง

Cowards die many times before their deaths.

แปลว่า คนขลาดตายหลายครั้ง

Cross the line

แปลว่า ล้ำเส้น ข้ามเส้น ข้ามแดน

cup of tea

แปลว่า สเปค

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ