ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร B

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร B

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

back and forth

แปลว่า เดินกลับไปกลับมา

Barking dogs seldom bite.

แปลว่า หมาเห่ามักไม่กัด

be down in the dumps

แปลว่า ไม่สุขสบาย, ไม่มีความสุข

Be fond of

แปลว่า ชอบ ชื่นชอบ โปรดปราน

Be in charge of

แปลว่า ดูแล รับผิดชอบ

Be in the same boat

แปลว่า ลงเรือลำเดียวกัน ประสบปัญหาหรือความยุ่งยากเหมือนกัน

Be mad at

แปลว่า โกรธ

Be my guest

แปลว่า ตามสบายเลย เชิญตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจ

Be out of order

แปลว่า เสีย ใช้การไม่ได้ ไม่เข้าท่า ไม่เป็นระเบียบ

Be supposed to

แปลว่า น่าจะ ควรจะ

Bear in mind

แปลว่า จำใส่ใจไว้ จำไว้ว่า จดจำ รำลึก สังวรไว้

Beauty is but skin deep.

แปลว่า สวยแต่รูป จูบไม่หอม

Beauty is in the eye of  the beholder.

แปลว่า ลางเนื้อ ชอบลางยา

Beggars must not be choosers.

แปลว่า ยามไร้ เด็ดดอกหญ้า แซมผม

Better be sure than sorry.

แปลว่า กันไว้ดีกว่าแก้

Better be the head of a dog than the tail of a lion.

แปลว่า เป็นราชาในกระท่อม ดีกว่าเป็นขี้ข้าในปราสาท

Better bend than break.

แปลว่า จงเป็นเยี่ยงต้นอ้อทีลู่ลม

Better late than never.

แปลว่า สายดีกว่าขาด

Better than nothing

แปลว่า ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

Better the devil you know than the devil you don't know.

แปลว่า รู้กับไม่รู้ เลือกที่รู้ไว้ดีกว่า

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ