สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หมวด b

(หน้า 1/2)

 • Back and forth

  แปลว่า
  เดินกลับไปกลับมา

  999+
  views

 • Barking dogs seldom bite.

  แปลว่า
  หมาเห่ามักไม่กัด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  644
  views

 • Be down in the dumps

  แปลว่า
  ไม่สุขสบาย, ไม่มีความสุข

  999+
  views

 • Be fond of

  แปลว่า
  ชอบ ชื่นชอบ โปรดปราน

  999+
  views

 • Be in charge of

  แปลว่า
  ดูแล รับผิดชอบ

  999+
  views

 • Be in the same boat

  แปลว่า
  ลงเรือลำเดียวกัน ประสบปัญหาหรือความยุ่งยากเหมือนกัน

  999+
  views

 • Be mad at

  แปลว่า
  โกรธ

  999+
  views

 • Be my guest

  แปลว่า
  ตามสบายเลย เชิญตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจ

  999+
  views

 • Be out of order

  แปลว่า
  เสีย ใช้การไม่ได้ ไม่เข้าท่า ไม่เป็นระเบียบ

  999+
  views

 • Be supposed to

  แปลว่า
  น่าจะ ควรจะ

  999+
  views

 • Bear in mind

  แปลว่า
  จำใส่ใจไว้ จำไว้ว่า จดจำ รำลึก สังวรไว้

  999+
  views

 • Beauty is but skin deep.

  แปลว่า
  สวยแต่รูป จูบไม่หอม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  788
  views

 • Beauty is in the eye of  the beholder.

  แปลว่า
  ลางเนื้อ ชอบลางยา
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  580
  views

 • Beggars must not be choosers.

  แปลว่า
  ยามไร้ เด็ดดอกหญ้า แซมผม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  610
  views

 • Better be sure than sorry.

  แปลว่า
  กันไว้ดีกว่าแก้
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  568
  views

 • Better be the head of a dog than the tail of a lion.

  แปลว่า
  เป็นราชาในกระท่อม ดีกว่าเป็นขี้ข้าในปราสาท
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  775
  views

 • Better bend than break.

  แปลว่า
  จงเป็นเยี่ยงต้นอ้อทีลู่ลม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  635
  views

 • Better late than never.

  แปลว่า
  สายดีกว่าขาด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  733
  views

 • Better than nothing

  แปลว่า
  ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

  999+
  views

 • Better the devil you know than the devil you don't know.

  แปลว่า
  รู้กับไม่รู้ เลือกที่รู้ไว้ดีกว่า
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  628
  views