รวมสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# สำนวนภาษาอังกฤษ แปลว่า หมวด
1 A great deal จำนวนมาก มากมาย
2 A piece of cake ง่ายมาก เรื่องหมูๆ ง่ายเหมือนป...
3 After all อย่างไรก็ตาม, ไม่ว่าอย่างไรก็ต...
4 All day long ตลอดวัน
5 All over the place ทั่วทุกที่ ทุกหนทุกแห่ง กระจัด...
6 Are you up to date with the ongoing dancing competition? คุณตามทันข่าวการแข่งขันเต้นรำท...
7 Around the corner อยู่ใกล้ๆ อยู่ไม่ไกล ใกล้เข้าม...
8 As a matter of fact อันที่จริง ตามที่จริง จริง ๆ แ...
9 As a matter of fact, l don't like them either. อันที่จริงแล้วฉันก็ไม่ชอบพวกเข...
10 As far as I am concerned ตามความเห็นของฉัน ตามความคิดฉั...
11 As far as I am concerned, he should get fired. ตามความเห็นฉันนะ เขาควรจะถูกไล...
12 Ask for trouble หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว แส่หาเ...
13 Be fond of ชอบ ชื่นชอบ โปรดปราน
14 Be in charge of ดูแล รับผิดชอบ
15 Be in the same boat ลงเรือลำเดียวกัน ประสบปัญหาหรื...
16 Be mad at โกรธ
17 Be my guest ตามสบายเลย เชิญตามสบาย ไม่ต้อง...
18 Be out of order เสีย ใช้การไม่ได้ ไม่เข้าท่า ไ...
19 Bear in mind จำใส่ใจไว้ จำไว้ว่า จดจำ รำลึก...
20 Better than nothing ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
21 Bottom line ท้ายที่สุด ส่วนที่สำคัญที่สุด...
22 Break a promise ผิดสัญญา ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตา...
23 Break one's heart ทำให้หัวใจสลาย ทำร้ายความรู้สึ...
24 Break up เลิกคบ ตัดขาดจากกัน แตกหัก แยก...
25 But after all, they are our children. แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เป็นลูก...
26 Calm down สงบสติอารมณ์ สงบใจ ทำใจให้สงบ...
27 Can't you leave me in peace? คุณจะไม่ปล่อยให้ฉันอยู่อย่างสง...
28 Catch up with ตามทัน ไล่ทัน พบ
29 Cheer up ให้กำลังใจ ปลอบใจ ทำให้รู้สึกด...
30 Come out of the closet เปิดเผยตัวตน หรือประกาศตัวออกม...
31 Cope with จัดการกับ รับมือกับ
32 Could you pay me in advance? คุณช่วยจ่ายฉันก่อนล่วงหน้าได้ไ...
33 Cross the line ล้ำเส้น ข้ามเส้น ข้ามแดน
34 Dad forced me to hit the books. พ่อบังคับให้ฉันอ่านหนังสืออย่า...
35 Day in and day out ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง ไม่มีห...
36 Deal with ติดต่อกับ จัดการกับ เกี่ยวข้อง...
37 Don't get me wrong อย่าเข้าใจฉันผิด
38 Don't get me wrong. I'm not against school rules. อย่าเข้าใจฉันผิด ฉันไม่ได้ต่อต...
39 Don't jump the gun, let's face the facts first. อย่าวู่วาม เผชิญหน้ากับความจริ...
40 Don't kill your love with fear อย่าให้ความวิตกทำลายความรักของ...
41 Don't let me down this time. คราวนี้อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะ
42 Drive someone crazy ทำให้บ้าคลั่ง ทำให้เสียสติ
43 End up สิ้นสุดด้วย ลงท้ายด้วย ลงเอยด้...
44 Every now and again เป็นครั้งคราว
45 Every now and then เป็นครั้งคราว
46 Face to face ซึ่งๆ หน้า จะๆ ต่อหน้า ประจันห...
47 Figure out คิดออก คิดให้ออก คิดได้
48 Fool oneself หลอกตัวเอง
49 From now on จากนี้ไป จากนี้เป็นต้นไป ต่อแต...
50 From now on I'm not gonna do anything I don't like. จากนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ทำสิ่งใ...
51 From time to time บางครั้ง
52 Get along เข้ากันได้ เป็นมิตร เป็นเพื่อน...
53 Get lost หลงทาง แต่ถ้าเป็นคำสั่งจะเป็นใ...
54 Get together พบปะ รวมตัวกัน รวมกลุ่มกัน พบป...
55 Give someone a hard time นำความยุ่งยากมาให้ ทำให้ยุ่งยา...
56 Go for a walk เดินเล่น ไปเดินเล่น ไปกินลมชมว...
57 Hang out ออกไปข้างนอก ออกไปสังสรรค์
58 Have a good time สนุกสนาน เพลิดเพลิน ขอให้สนุกน...
59 Have a word with ต้องการคุยด้วยเป็นส่วนตัว
60 He said I was out of date. เขาบอกว่าฉันเชย
61 Hey, maybe we can cheer him up a bit. เฮ้ เราอาจจะช่วยให้เขารู้สึกดี...
62 Hey, watch you mouth! Don't talk that way. เฮ้ ระวังคำพูดของเธอหน่อย อย่า...
63 Hit the books อ่านหนังสืออย่างหนัก ติววิชา ต...
64 Hold one's ground ยึดมั่นอยู่ที่เดิม ไม่ถอย ตั้ง...
65 How dare you put the blame on me! กล้าดียังไงมากล่าวหาฉัน
66 How do you do? คุณเป็นอย่างไรบ้าง, สบายดีหรือ...
67 I always keep my word. ฉันรักษาคำพูดเสมอ
68 I don't get along with that guy. ฉันเข้ากับนายคนนั้นไม่ได้
69 I don't mean to give you a hard time. ฉันไม่ได้ตั้งใจนำความยุ่งยากมา...
70 I hope you have a good time at the beach. ฉันหวังว่าคุณคงจะไปเที่ยวหาดนั...
71 I know who I am ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร
72 I let him take a break for 15 minutes. ฉันจะปล่อยให้เขาพักสัก 15 นาที
73 I must keep a promise I made. ฉันต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้
74 I only have eyes for you. ฉันมั่นคงต่อคุณคนเดียวเท่านั้น
75 I promise! I'll never lose my temper again! ฉันสัญญา ฉันจะไม่โกรธอีกแล้ว
76 I told you, I never break a promise. ฉันบอกกับคุณแล้วว่าฉันไม่เคยผิ...
77 I want you to make me a promise. ฉันอยากให้คุณสัญญากับฉันข้อหนึ...
78 I wash my hands of this whole situation! ฉันจะล้างมือจากสถานการณ์นี่ทั้...
79 I'll catch up with you later. ฉันจะมาเจอนายทีหลัง
80 I'm afraid you'll break my heart. ฉันกลัวว่าคุณจะหักอกฉัน
81 I'm going to figure it out sooner or later. ฉันจะคิดมันออกไม่ช้าก็เร็วนี่แ...
82 I'm keeping my eye on you. ฉันกำลังเฝ้ามองคุณอยู่
83 I'm now in charge of everything here ตอนนี้ฉันเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งที่...
84 I've lost my way somewhere ฉันหลงไปที่ใดที่หนึ่ง
85 If you hold your ground, then you might have a chance. ถ้าคุณไม่ถอยคุณก็อาจจะมีโอกาส
86 If you wanna judge me, be my guest. ถ้าคุณอยากจะตัดสินฉัน ก็เชิญตา...
87 In any case ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไร...
88 In vain เปล่าประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ สู...
89 It'd serve you right. You deserve it. สมน้ำหน้า นายสมควรได้รับมัน
90 It's easier than I thought. It's a piece of cake. มันง่ายกว่าที่ฉันคิดไว้ ง่ายมา...
91 It's gonna happen one way or another. อย่างไรก็ตามมันกำลังจะเกิดขึ้น
92 Jump the gun ทำอะไรก่อนเวลาอันควร
93 Keep a promise รักษาสัญญา ทำตามสัญญา
94 Keep an eye on เฝ้าดู เฝ้ามอง จับตาดู
95 Keep in touch ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ติดต่อกันไม...
96 Keep on good terms รักษามิตรภาพ
97 Keep one's word รักษาคำพูด รักษาสัจจะ ทำตามที่...
98 Keep your feet on the ground ยืนตั้งหลักหรือปักหลักไว้ให้จง...
99 Leave someone in peace หยุดรบกวน
100 Let go of ปล่อย ปล่อยตัว ปล่อยไป
101 Let go of me. I didn't do anything. ปล่อยฉันไปเถอะ ฉันไม่ได้ทำอะไร...
102 Let me know more ให้ฉันรู้มากกว่านี้
103 Let someone down ทำให้ผิดหวัง
104 Let's finish this up this afternoon. พวกเรามาทำสิ่งนี้ให้เสร็จบ่ายน...
105 Let's go for a walk in the wood. พวกเราไปเดินเล่นในป่ากันนะ
106 Look back มองกลับไป มองย้อนกลับไป เหลียว...
107 Look back on the way you were! มองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่เป็นมา...
108 Lose face เสียหน้า
109 Lose one's temper อารมณ์เสีย เสียอารมณ์ โกรธ ขุ่...
110 Lose one's way หลงทาง จำทางไม่ได้
111 Make a deal with ทำข้อตกลงกับ
112 Make fun of หยอกล้อ หัวเราะเยาะ แซว
113 Make sure มั่นใจ ทำให้มั่นใจ ดูให้แน่ใจ...
114 Maybe it's not as good as the first, but it's better than nothing. บางทีมันอาจไม่ดีเท่าอันแรก แต่...
115 No matter how hard you try, it'll all be in vain. ไม่ว่าแกจะพยายามหนักขนาดไหน ทั...
116 On behalf of ในนามของ (ทำบางสิ่ง)ในนามของ
117 Once in a blue moon ไม่บ่อย นานๆ ครั้ง แทบจะไม่เคย...
118 Once in a while นานๆ ครั้ง เป็นครั้งคราว ชั่วค...
119 One way or another อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุใดก็ตาม ด...
120 Only have eyes for จงรักภักดีต่อคนคนเดียว ยึดมั่น...
121 Out of date ล้าสมัย เชย โบราณ ไม่ทันยุค
122 Out of the blue ทันทีทันใด ไม่ได้บอกล่วงหน้า จ...
123 Pave the way ปูทาง กรุยทาง แผ้วทาง
124 Pay someone back จ่ายเงินคืน คืนเงิน ชดใช้ ตอบแ...
125 Piss off ไปให้พ้น ไปให้ไกล ๆ เลยไป (พูด...
126 Piss off! Don’t come near me again. ไปไกลๆ เลยไป อย่าเข้ามาใกล้ฉัน...
127 Please bear in mind that this is your fault, not ours. โปรดสังวรไว้ว่านี่เป็นความผิดข...
128 Please don't stay in touch. โปรดอย่าได้ติดต่อกันอีกเลย
129 Put off เลื่อนออกไป ยืดเวลาออกไป แก้ตั...
130 Put pressure on กดดัน บีบบังคับ
131 Put the blame on กล่าวหา ป้ายความผิดให้คนอื่น ป...
132 Put up with อดทน ทน ทำใจ
133 Put your mind to work and do something! ตั้งใจทำงานเต็มที่และทำอะไรสัก...
134 Remember to keep in touch when you are aways. อย่าลืมติดต่อกันเมื่อคุณจากไปล...
135 Run away หนี วิ่งหนี หลบหนี
136 Serve someone right สมน้ำหน้า สมควรแล้ว
137 Set one's mind to something / put one's mind to something ตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเต...
138 She seems to be fond of talking about herself. ดูเหมือนเธอชอบพูดโอ้อวดตัวเอง
139 Shed (some) light on เปิดเผย ให้ความกระจ่าง ทำให้เข...
140 So far นอกจากความหมายที่แปลว่าไกลมากแ...
141 So far as we know, there were no survivors. เท่าที่เราทราบจนถึงบัดนี้ไม่มี...
142 Sooner or later ไม่ช้าก็เร็ว
143 Sooner or later you're gonna have to face the fact. ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องเผชิญหน้า...
144 Speech is silver, silence is golden. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงท... คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ
145 Stare at จ้องมอง จ้อง
146 Stay in touch ติดต่อกันไปเรื่อย ๆ ติดต่อกันเ...
147 Stay still อยู่นิ่งๆ
148 Stay still now. Don't give me any trouble. ตอนนี้อยู่นิ่งๆ อย่าได้สร้างปั...
149 Step outside ก้าวออกไปข้างนอก ออกมาข้างนอก
150 Take a break หยุดพัก
151 Take a map with you in case you get lost. เอาแผนที่ไปด้วยในกรณีคุณหลงทาง
152 Take advantage of หาประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ ฉกฉ...
153 Take into account คิดคำนึง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจ...
154 Take it easy ใจเย็น ๆ, ทำตัวสบาย ๆ, ช่างเถอ...
155 Take it easy. Don't be so upset. ใจเย็นๆ อย่าหัวเสียไปหน่อยเลยน...
156 Take over เข้าควบคุม เข้าครอบครองตำแหน่ง...
157 Take part มีส่วนร่วม
158 Talk (something) over ปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำ ขอความเห...
159 Talk behind one's back พูดลับหลัง พูดนินทา
160 That’s the bottom line. Nobody gets hurt. นั่นแหล่ะที่สำคัญที่สุด ไม่มีใ...
161 The email must be a valid email address. อีเมลต้องถูกต้องตามหลักของบัญช...
162 The examination is right around the corner. การสอบใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว
163 There's one thing you haven't taken into account. มีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ได้นำมาพิจ...
164 This will pave the way for future success. สิ่งนี้จะเป็นการปูทางไปสู่ความ...
165 Throw (some) light on เปิดเผย ให้ความกระจ่าง ทำให้เข...
166 Tie the knot แต่งงาน
167 To some extent มีอยู่บ้าง พอประมาณ ในระดับหนึ...
168 Turn one's back on ไม่สนใจ เพิกเฉย ละทิ้ง
169 Up to date ทันสมัย ตามสมัย ทันสถานการณ์
170 Wash one's hands of ล้างมือจากวงการ ไม่เกี่ยวข้องอ...
171 Watch out ระวัง ระมัดระวัง
172 Watch out! Those monkeys will bite you. ระวังนะ ลิงพวกนั้นจะกัดเอา
173 Watch your mouth ระวังปาก ระวังคำพูด มีความหมาย...
174 We are asking for trouble if we miss another class. พวกเรากำลังหาเรื่องใส่ตัวถ้าขา...
175 We want to make sure that she get home safely. พวกเราต้องการมั่นใจว่าเธอจะถึง...
176 We've heard a great deal about you. พวกเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณ...
177 What goes around comes around กงเกวียนกำเกวียน
178 Where there's a will there's a way. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็... คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ
179 Why do you put up with it? You could do better. ทำไมคุณต้องทนกับมันด้วย คุณทำไ...
180 Why don't you just calm down? ทำไมไม่สงบใจลงบ้าง?
181 You can always fool yourself, but you can't fool me. นายหลอกตัวเองได้เสมอ แต่หลอกฉั...
182 You can say that again ใช่เลย นั่นถูกต้องที่สุด เห็นด...
183 You cannot count on anyone except yourself. เธอจะไว้วางใจใครไม่ได้หรอก นอก...
184 You have to turn your back on that nonsense. คุณต้องไม่สนใจเรื่องไร้สาระนั่...
185 You know I love you, but you drive me crazy. คุณก็รู้ว่าผมรักคุณ แต่คุณก็ทำ...
186 You put too much pressure on yourself. คุณกดดันตัวเองมากเกินไปแล้ว
187 You're starting to cross the line. คุณกำลังจะเริ่มล้ำเส้นแล้วนะ
188 Your books are all over the place. หนังสือของคุณวางอยู่ทั่วไปหมด
189 Your idea is out of order. ความคิดของคุณไม่เข้าท่าเลย
190 Back and forth เดินกลับไปกลับมา
191 Be down in the dumps ไม่สุขสบาย, ไม่มีความสุข
192 Bring it up เอ่ยถึงหรือพูดถึง
193 By the way ยังไงก็ตาม ใช้เมื่อ เวลาที่อยากจะพูดอะไรเ...
194 Eat crow ยอมรับผิด, ขอขมา, ถอนคำ
195 Full of hot air พูดไม่รู้เรื่อง , พูดไร้สาระ
196 Get home sick คิดถึงบ้าน PHRV
197 L had to take over the family business. ฉันต้องรับช่วงธุรกิจของครอบครั...
198 One more time อีกครั้ง
199 Save the best for last. การเก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้ทีหลั...
200 Turn green อิจฉา

เมนูแนะนำ

Vocab cloud