ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "water draining"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    water draining

    แปลว่า ท่อระบายน้ำ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "water draining"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
drainage pipeท่อระบายน้ำ
drainge pipeท่อระบายน้ำ
sanitary sewerท่อระบายน้ำโสโครก
rain water pipeท่อระบายน้ำฝน
waste pipeท่อระบายน้ำทิ้ง
storm drainท่อระบายน้ำฝน
box-drainท่อสี่เหลี่ยม, ท่อระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยม
sewerท่อน้ำทิ้ง [สำรวจ]; ท่อระบายน้ำโสโครก [โยธา, ช่างก่อสร้าง]; ท่อระบาย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
water outlet pipeท่อระบายน้ำทิ้งของหม้อน้ำ