ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "waste pipe"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    waste pipe

    แปลว่า ท่อระบายน้ำทิ้ง

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "waste pipe"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
water outlet pipeท่อระบายน้ำทิ้งของหม้อน้ำ
escape pipeท่อระบายน้ำหรือน้ำมันที่เสื่อมคุณภาพ หรือสกปรกออกทิ้ง, ท่อระบายน้ำล้น
drainage pipeท่อระบายน้ำ
water drainingท่อระบายน้ำ
sewerท่อน้ำทิ้ง [สำรวจ]; ท่อระบายน้ำโสโครก [โยธา, ช่างก่อสร้าง]; ท่อระบาย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
sanitary sewerท่อระบายน้ำโสโครก
rain water pipeท่อระบายน้ำฝน
overflow pipeท่อระบายน้ำหรือน้ำมันท่วม
drop, pipeท่อลดระดับน้ำ : ดู pipe drop