ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "wall, diaphragm"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    wall, diaphragm

    แปลว่า 1. กำแพงเชื่อมต่อเสาของตอม่อ 2. กำแพงทึบน้ำใต้ฐานรากอาคาร สร้างโดยการขุดดินลงไปในแนวตั้ง รักษาให้คงสภาพด้วย วัสดุผสมน้ำ (slurry) แล้วถมกลับด้วยคอนกรีต หรือดินผสมโคลนผง (bentonite)

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale