ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "valve, flap"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    valve, flap

    แปลว่า บานปิดเปิดทางเดียว : 1. บานหรือลิ้นปิดเปิดติดอยู่ที่ตอนปลายท่อจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันการไหลกลับของน้ำ เมื่อเครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน 2. บานหรือลิ้นปิดเปิดควบคุมระดับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม มักออกแบบให้เปิดเมื่อระดับน้ำด้าน เหนือน้ำสูงกว่าระดับท้ายน้ำเพื่อระบายน้ำและปิดเมื่อระดับน้ำด้านท้ายน้ำสูงขึ้นเท่ากับหรือ มากกว่าระดับน้ำด้านเหนือน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลกลับบางครั้งเรียก flap gate

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale