ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "temperature regulator"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    temperature regulator

    แปลว่า เครื่องบังคับวงจรของระดับความร้อนไม่ให้สูงเกินอัตรา, เครื่องให้อุณหภูมิ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale