ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "storm drain"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    storm drain

    แปลว่า ท่อระบายน้ำฝน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "storm drain"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
rain water pipeท่อระบายน้ำฝน
drainage pipeท่อระบายน้ำ
water drainingท่อระบายน้ำ
conductor หรือ leader(ท่อน้ำ) ท่อรางน้ำฝน
sanitary sewerท่อระบายน้ำโสโครก
waste pipeท่อระบายน้ำทิ้ง
runletท่อ รางน้ำฝน
mole drainทางระบายน้ำแบบรูตุ่น : ดู drain, mole
intercepting drainทางระบายน้ำแบบสกัดกั้น : ดู drain, intercepting
sewerท่อน้ำทิ้ง [สำรวจ]; ท่อระบายน้ำโสโครก [โยธา, ช่างก่อสร้าง]; ท่อระบาย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]