ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "storm drain"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    storm drain

    แปลว่า ท่อระบายน้ำฝน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "storm drain"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
rain water pipeท่อระบายน้ำฝน
drainage pipeท่อระบายน้ำ
drainge pipeท่อระบายน้ำ
water drainingท่อระบายน้ำ
conductor หรือ leader(ท่อน้ำ) ท่อรางน้ำฝน
sanitary sewerท่อระบายน้ำโสโครก
waste pipeท่อระบายน้ำทิ้ง
chimney drainทางระบายน้ำในแนวตั้ง : ดู drain, chimney
runletท่อ รางน้ำฝน