ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "spillway, chute"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    spillway, chute

    แปลว่า ทางระบายน้ำล้นแบบรางเท

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "spillway, chute"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
emergency spillwayทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน : ดู spillway, emergency
service spillwayทางระบายน้ำล้นปกติ : ดู spillway
auxiliary spillwayทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน : ดู spillway, emergency
chuteรางเท, รางลำเลียง, ปล่องระบาย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: รางปล่อยไม้ [ป่าไม้]