ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "soil pipe"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    soil pipe

    แปลว่า ท่อน้ำโสโครก, ท่อต่อจากส้วมซึม

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale