คำศัพท์ "sewer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    sewer

    แปลว่า ท่อน้ำทิ้ง [สำรวจ]; ท่อระบายน้ำโสโครก [โยธา, ช่างก่อสร้าง]; ท่อระบาย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "sewer"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
conduitท่อ, ราง [ช่างก่อสร้าง]: ราง, ท่อส่งน้ำ [สำรวจ]: ทางน้ำ, ท่อน้ำ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: ท่อร้อยสาย [ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร]: ท่อร้อยสาย, ท่อส่งของไหล [เครื่องปรับอากาศ]: ท่อ, ท่อร้อยสาย [ศัพท์พลังงาน]
pipeท่อ [โยธา, ช่างก่อสร้าง, สิ่งแวดล้อมน้ำ, ศัพท์พลังงาน]; ท่อ, โพรงหดตัว [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ไส้กลวง [ป่าไม้]
tileท่อกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; กระเบื้องปูพื้น, กระเบื้องหลังคา [ช่างก่อสร้าง]; กระเบื้อง [โยธา]
galleryอุโมงค์(อุปกรณ์), อุโมงค์(ท่อ), อุโมงค์น้ำ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: เฉลียงบน [โยธา]: เฉลียงบน, ห้องแสดงภาพศิลป์ [ช่างก่อสร้าง]
gutterร่องยางไม้, ราง [ป่าไม้]; ช่องว่างอกหนังสือ, ช่องว่างคอลัมน์ [การพิมพ์]; ร่องเหล็กล้น [อุตสาหกรรมเหล็ก]; รางน้ำ [โยธา, สิ่งแวดล้อมน้ำ]; รางน้ำที่ชายคา, ร่อง, ท่อข้างถนน [ช่างก่อสร้าง]

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน