คำศัพท์ "seepage force"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    seepage force

    แปลว่า แรงดันเนื่องจากน้ำไหลซึม

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "seepage force"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
gravity water systemระบบการไหลของน้ำ ซึ่งอาศัยแรงอัดดันจากความถ่วง
drain, reliefทางระบายน้ำเพื่อลดแรงดัน : ทางระบายน้ำผิวดินหรือใต้ดิน ใช้ระบายน้ำอยอกจากดินที่อิ่มตัวและมีแรงดันน้ำมากเกินความจำเป็น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า seepage drain
ground water flowการไหลของน้ำใต้ดิน : 1. การไหลของน้ำภายในชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer) หรือในธารน้ำใต้ดิน 2. ปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติส่วนหนึ่งซึ่งได้มาจากน้ำใต้ดิน อาจเป็นในลักษณะของน้ำพุธรรมชาติ หรือการไหลซึมผ่านชั้นดินที่ไม่อิ่มตัว (seepage)
leakage (1)การรั่วไหล : การสูญเสียน้ำในอาคารชลศาสตร์โดยไม่สามารถควบคุมได้ อันเนื่องมาจากแรงดันของน้ำ
pressure, osmoticแรงดูดซึม : แรงดันที่ทำให้น้ำไหลจากสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าไปสู่สารละลายที่มีความเข้นข้นมากกว่า โดยไหลผ่านผนังเซลบาง ๆ
water capillaryน้ำดูดซึม : น้ำในดินที่ถูกจับยึดไว้ด้วยแรงดูดซึม (capillary force) ของช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่มีขนาดเล็ก เป็นน้ำส่วนที่พืชสามารถนำไปใช้ได้
artesian basinแอ่งน้ำบาดาลมีแรงดัน : แอ่งที่ราบระหว่างเขา ที่มีชั้นหินอุ้มน้ำมีแรงดัน (confined aquifer)รองรับอยู่ อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ตอนขอบแอ่ง ประกอบด้วย ชั้นทรายหรือชั้นหินทราย อันเป็นทางให้น้ำฝนไหลซึมลงไปเก็บกักอยู่ เมื่อเจาะบ่อบาดาลจนถึงชั้นหินอุ้มน้ำในแอ่งน้ำนี้น้ำในบ่อจะพุ่งขึ้นถึงระดับแรงดันน้ำ (piezometric surface) ซึ่งระดับน้ำอาจจะอยู่ภายในบ่อเหนือชั้นหินอุ้มน้ำหรือพุ่งขึ้นมาเหนือปากบ่อก็ได้
blanket, clayการปูดาดด้วยดินเหนียวซึ่งเป็นวัสดุทึบน้ำทางด้านเหนือน้ำของอาคารชลประทานในแนวราบเพื่อเพิ่มทางเดินของน้ำใต้ฐานรากและลดแรงดันน้ำ เป็นการป้องกันอันตรายจาการไหลของน้ำ ใต้ฐานอาคาร
water, hygroscopicน้ำที่หุ้มเม็ดดิน : น้ำหรือความชื้นในดินซึ่งจับยึดติดแน่นเป็นเยื่อบาง ๆ รอบเม็ดดิน แรงจับยึดนี้มีมากจนพืชไม่สามารถดูดน้ำไปใช้ได้ และน้ำไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงดึงดูดของโลกและแรงดูดซึม (capillary force) บางทีเรียกว่า hygroscopic moisture

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน