ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "sand drain"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    sand drain

    แปลว่า การระบายน้ำออกจากดินเหนียวด้วยการติดตั้งหลุมทราย (เพื่อเร่งการทรุดตัว)

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale