ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "roofing paper"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    roofing paper

    แปลว่า กระดาษปูทับกระดาน หรือรองกระเบื้องหลังคา ซึ่งส่วนมากอาบด้วยยางอัสฟัลท์ สำหรับใช้กับบ้านในเมืองหนาว

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale