ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "radial drilling machine"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    radial drilling machine

    แปลว่า (เครื่องจักร) เครื่องเจาะขนาดใหญ่มากตัวดอกสว่าน ติดอยู่ในที่ๆสามารถจะเคลื่อนไปเจาะมุมใดก็ได้ โดยที่วัตถุที่จะต้องเจาะอยู่กับที่

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale