ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "radial"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    radial

    แปลว่า ตามแนวรัศมีของวงกลม

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "radial"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
radiusรัศมีของวงกลม, กำลังซึ่งสามารถส่งไปยังจุดหนึ่งใดได้ โดยเป็นวงรอบในรัศมี
conical pendulumการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุ ที่แกว่งเป็นวงกลมรูปกรวยในแนวนอน
lengthening bar(วาดเขียน) แท่งโลหะต่อขาวงเวียนเพื่อใช้ขยายรัศมีของวงกลม
epicycloidเส้นโค้งเล็ก ๆ ที่เป็นวงก่ายทับขอบกันไปตามแนวรอบเส้นวงกลมใหญ่