ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "radar"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    radar

    แปลว่า เครื่องหาวัตถุในระยะไกลโดยส่งวิทยุคลื่นสั้นให้สะท้อนกลับมา

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale