ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "rack saw"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    rack saw

    แปลว่า เลื่อยชนิดที่มีซี่คลองเลื่อยกว้าง

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale