ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "rack and pinion"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    rack and pinion

    แปลว่า เหล็กสับเฟืองกับเฟือง

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "rack and pinion"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
gear selector forksเหล็กสับเฟืองเลื่อนหรือเปลี่ยนเกียร์
first and second speed selector forkเหล็กสับเฟืองเกียร์หนึ่งและเกียร์สอง และอีกอันหนึ่งสำหรับสับเฟืองเกียร์สามและเกียร์สี่)