ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "Rack"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Rack

    แปลว่า รางฟันปลา, ตะแกรง [โยธา]; ตะแกรงราง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; รางฟันเฟือง, กรอบล้างฟิล์ม, กระเช้าล้างฟิล์ม [วิชาถ่ายภาพ]; ทางชักลากไม้เล็ก, ที่วางไม้บนเลื่อน, รางฟันเฟือง [ป่าไม้]; ราวชุบ [การชุบเคลือบโลหะ]

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale