ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "rabbet plane"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    rabbet plane

    แปลว่า กบไสรางขอบกระดาน เพื่อทำร่องรับลิ้นอีกแผ่นหนึ่ง

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale