ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "Ra."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Ra.

    แปลว่า (เคมี) สัญญลักษณ์ของ radium แร่เรเดียม

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale