ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "R.P.M."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    R.P.M.

    แปลว่า อักษรย่อของคำว่า revolution per minute = จำนวนหมุนรอบต่อนาที

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "R.P.M."   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
r.p.s.อักษรย่อของคำว่า revolution per second = จำนวนหมุนรอบต่อวินาที
revolution per minuteอัตราการหมุนจำนวนรอบ (เท่านั้น) ต่อนาที (อักษรย่อ r.p.m.)